Det Norske Akademis Ordbok

frømelde

frømelde 
substantiv
ETYMOLOGI
annet ledd melde
BETYDNING OG BRUK
botanikk
 ettårig art i meldefamilien med liggende eller opprett stengel og utannede blad
 | vitenskapelig navn Chenopodium polyspermum