Det Norske Akademis Ordbok

frøemnemunn

frøemnemunn 
substantiv
ETYMOLOGI
annet ledd munn
BETYDNING OG BRUK
botanikk
 åpning mellom frøemnehinnene
; mikropyle