Det Norske Akademis Ordbok

folkeinitiativ

folkeinitiativ 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
politikk
 rett som et bestemt minste antall velgere har til å kreve folkeavstemning, foreslå lovendringer e.l.
(resultat av) initiativ fra en gruppe alminnelige borgere
SITAT
  • økolandsbyer er et folkeinitiativ som har oppstått mange steder
     (Dagsavisen 07.04.2014/5)