Det Norske Akademis Ordbok

fokusere

fokusere 
verb
BØYNINGfokuserte, fokusert, fokusering
UTTALE[fokuse:´rə]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
til fokus; jf. tysk fokussieren, engelsk focus
BETYDNING OG BRUK
innstille (linse, f.eks. på kamera, eller øye) riktig, så bildet blir skarpt
SITATER
 • brennglass fokuserer lyset på et tørket blad
   (Glåmdalen 1969/47/1/5)
 • vi kan fokusere øynene mot nære eller fjerne deler av objektet
   (Naturen 1968/82)
 • [vulkanen] var et storslått skue, og alt disponibelt fotoutstyr ble raskt fokusert
   (Norges Forsvar 1971/95/2)
1.1 
overført
 samle og gjengi (bilder fra virkeligheten) på en konsentrert og effektiv måte
SITAT
 • individet som det konsentrerende og fokuserende speil for samfunnet, prismet der historiens lys samles og brytes
   (Stein Mehren Narren og hans hertug 117 1968)
overført, om person, emne, problem e.l.
 samle, konsentrere (oppmerksomhet, interesse e.l.)
SITATER
 • det er sykehuset her, som stadig fokuserer min oppmerksomhet på mitt talent
   (Finn Alnæs Gemini 222 1968)
 • [Jens Evensen] fokuserte oppmerksomheten om Kekkonen-planen
   (Dagbladet 1980/240/2/3)
 • dramaet følger ikke den årelange vandring, men fokuserer på grenseovergangene, de skjebnesvangre øyeblikk
   (Jørgen Haugan Henrik Ibsens metode 149 1977)
2.1 
i perfektum partisipp
 
fokusert
 konsentrert
; som retter oppmerksomheten mot et problem, løsning e.l.
SITATER
 • det får deg til å være fokusert fra første stund
   (fvn.no (Fædrelandsvennen) 06.13.2013)
 • naturvernåret 1970 har fokusert miljøvernproblemene
   (Arbeiderbladet 1971/11/6/1)
 • jeg synes at enkeltpersoner blir for sterkt fokusert i debatten
   (VG 1980/253/4/1)