Det Norske Akademis Ordbok

flyoperasjon

flyoperasjon 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
militærvesen
 operasjon utført med fly, flystyrke
SITAT
  • sentral ledelse av flyoperasjonene
     (Stortingsproposisjon 2 1953)