Det Norske Akademis Ordbok

fluoritt

fluoritt 
substantiv
BØYNINGen; fluoritten, fluoritter
UTTALE[fluori´t:]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
avledet av fluor med suffikset -itt
BETYDNING OG BRUK
mineralogi
 svært utbredt mineral av kalsium og fluor, som opptrer i mange farger, og har stor betydning i metallurgiske smelter som flussmiddel
; flusspat
 | kjemisk formel CaF2