Det Norske Akademis Ordbok

fluorid

fluorid 
substantiv
BØYNINGet; fluoridet, fluorider
UTTALE[fluori:´d]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
avledet av fluor med suffikset -id
BETYDNING OG BRUK
kjemi
 forbindelse av fluor og et annet grunnstoff
SITATER
  • tilsetning av fluorider til drikkevannet
     (Morgenbladet 1959/299/7/1)
  • de «vanligste» klimagassene er karbondioksyd (CO2), metan (CH4), lystgass og fluorider
     (fylker.miljostatus.no 22.01.2013)