Det Norske Akademis Ordbok

flittig

flittig 
adjektiv
BØYNINGflittig
UTTALE[fli`t:i]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
fra middelnedertysk vlītich, til vlīt 'flid, iver'; jf. flid og suffikset -ig
BETYDNING OG BRUK
som viser flid, iherdighet i arbeidet
EKSEMPLER
 • en flittig arbeider
 • en flittig elev
 • være flittig som en maur, bie
SITATER
 • Frøken Skære: «Ja, De herr Falk, De er vel flittig nu?» … Fru Holm (smilende): «Nej han er doven, så det er en gru»
   (Henrik Ibsen Kærlighedens komedie 17 1873)
 • De skriver vel flittig herude
   (Henrik Ibsen Efterladte Skrifter I 453)
 • men så er han da en svært flittig samler ialfald!
   (Henrik Ibsen Hedda Gabler 87 1890)
1.1 
som stadig er i bevegelse, aktivitet
EKSEMPLER
 • flittige hender
 • en flittig penn
stadig (i sin iver, interesse for noe)
; hyppig
SITATER
 • det værdifulde bibliotek … var i flittig og uafbrudt brug
   (Fridtjof Nansen Fram over Polhavet I 195 1897)
 • jeg er ingen flittig kirkegjænger
   (Vilhelm Krag Isaac Seehuusen 23 1900)
 • de var flittige brevskrivere
   (Ragnhild Nilstun Min lange reise ender her LBK 2007)
2.1 
som adverb
 hyppig
; ustanselig
SITATER
 • [Peer Gynt] har stukket flittigt på flaskerne
   (Henrik Ibsen Peer Gynt (1874) 127)
 • vi saa … flittigt til glassene
   (P.Chr. Asbjørnsen Norske Folke- og Huldre-Eventyr 28 1879)
 • De ser da vel flittigt ned til ham om dagene
   (Henrik Ibsen Gengangere 23 1881)
 • det dryppet flittig fra takene
   (Tryggve Andersen Samlede fortællinger III 116)
 • [læstadianerne] holder flittig sine møter
   (Carl Schøyen Tre stammers møte 213 1919)
 • paa avreisens dag viftet han flittig mot land med søvesten
   (Johan Bojer Samlede verker IV 10)
UTTRYKK
hilse (så) flittig
hilse mange ganger
; hilse hjertelig