Det Norske Akademis Ordbok

flest

flest 
adjektiv
UTTALE[fle:st], [flest]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
av norrønt flestr; superlativ av mange; jf. flere
BETYDNING OG BRUK
som utgjør den største del av et visst antall enheter
; som forekommer, er til stede i størst antall
EKSEMPEL
 • hvem av oss fikk flest stikk?
SITATER
 • de fleste af hans tilhængere møder ikke frem
   (Henrik Ibsen De unges forbund 148 1874)
 • det er underligt at de fleste sjøfolk bryr sig så lidet om landets sager
   (Henrik Ibsen En folkefiende 22 1882)
 • en mand, der duer fremfor de fleste
   (Henrik Ibsen En folkefiende 106 1882)
 • nu gik nok de fleste
   (Henrik Ibsen Vildanden 52 1884)
 • hun var, Gud bedre det, mager og grå, som fattigfolks børn er flest
   (Henrik Ibsen Digte 97 1875)
 • de aller fleste reaksjonsmønstre er allmennmenneskelige
   (Trond Berg Eriksen Undringens labyrinter 541 1994)
 • han har et utsøkt anslag som gjør de fleste pianister til amatører
   (Øystein Lønn Ifølge Sofia LBK 2001)
 • de fleste bytter lærer minst én gang i løpet av barnetrinnet
   (Kathrine Wegge Skolestartboka LBK 2010)
UTTRYKK
flest mulig
så mange som mulig
 • vi prøver jo å komme oss på flest mulig utstillinger
   (Gaute Bie Verden ifølge kartet LBK 2012)
 • jobben hans består i å møte opp ved hver bussankomst og lokke flest mulig til sitt hotell
   (Torbjørn Færøvik Buddhas barn LBK 2006)
brukt etterstilt, med generaliserende betydning
SITATER
 • han var ikke mørkebrun som villreinskalver flest
   (Mikkjel Fønhus Reinsbukken på Jotunfjell 8 1926)
 • [hun] brydde seg ikke om å skjule de etter hvert tallrike grå hårstråene …, slik kvinner flest i den alderen gjorde
   (Eystein Hanssen Triangel LBK 2012)
UTTRYKK
folk flest
folk i sin alminnelighet
; den jevne mann og kvinne
; flertallet
 • folk flest føler sig tiltrukket av alt som er mystisk
   (Morgenbladet 1930/48/3/4)
 • rare saker er plassert i hagene, jernskulpturer som folk flest ville kalt skrot
   (Tove Nilsen Skyskrapersommer LBK 1996)