Det Norske Akademis Ordbok

flerhet

flerhet 
substantiv
BØYNINGen; i denne betydningen flerheten, flerheter
ETYMOLOGI
avledet av flere med suffikset -het
BETYDNING OG BRUK
sjelden
 det å være flere
sjelden
 majoritet
SITATER