Det Norske Akademis Ordbok

fløtermøte

fløtermøte 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
om tidligere forhold
 møte mellom tømmereiere og fløtere hvor arbeidet med årets fløtning blir satt bort