Det Norske Akademis Ordbok

fjernledning

fjernledning 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
energi
 kraftledning som går over lange avstander
 | jf. fjern
EKSEMPLER
  • fornyelse av fjernledning på Ofotbanen
  • fjernledning for trefase vekselstrøm
foto, sjelden
 ledning for fjernutløser