Det Norske Akademis Ordbok

fjellpass

fjellpass 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
pass i fjellene
 | jf. fjellovergang
SITATER
  • Frans I var gått over Alpene utenfor alle kjente fjellpass
     (Sissel Lange-Nielsen Laokoon 115 1987)
  • sprit, tobakk og andre luksusvarer ble fraktet over fjellpassene fra Sveits og spredt med småbåter på sjøen
     (Trond Berg Eriksen Sør for Alpene, nord for Po 61 1997)
geologi
 salformet vannskille mellom to daler dannet ved erosjon av isbre