Det Norske Akademis Ordbok

fjærkledd

fjærkledd 
adjektiv
BØYNINGfjærkledd
ETYMOLOGI
annet ledd perfektum partisipp av kle
BETYDNING OG BRUK
dekket av fjær
SITATER
  • sjeler som låner englenes fjærkledte lemmer i sin himmelstreben
     (Tove Nilsen Chaplins hemmelighet 229 1989)
  • fjærkledde, fugleliknende dinosaurer befolket jorden for mer enn 150 millioner år siden, før selve urfuglens tid
     (forskning.no 30.09.2009)