Det Norske Akademis Ordbok

fiskeridepartement

fiskeridepartement 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
departement med det nasjonale ansvaret for forvaltning av fiskeri, havbruks- og havmiljøspørsmål