Det Norske Akademis Ordbok

fiskerett

Likt stavede oppslagsord
fiskerett 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
jus
 rett til fiske
; fiskerettighet
SITATER
  • fiskerett og jordrett
     (A.W. Brøgger Det norske folk i oldtiden 157 1925)
  • eierne av nabobruk nekter ham å fiske, og påstår han er uten fiskerett
     (vierdal.no 03.06.2008)