Det Norske Akademis Ordbok

firspenner

firspenner 
substantiv
BØYNINGen; firspenneren, firspennere
ETYMOLOGI
annet ledd avledet av spann med suffikset -er
BETYDNING OG BRUK
vogn med firspann