Det Norske Akademis Ordbok

filmeisel

filmeisel 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
sjelden
 liten meisel til å hugge filer med