Det Norske Akademis Ordbok

fess

Likt stavede oppslagsord
fess 
substantiv
BØYNINGen; fessen, fesser
UTTALE[fes:]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
avledet av f med suffikset -ess
BETYDNING OG BRUK
musikk
 tonen f senket et halvt tonetrinn
; notetegn for denne tonen