Det Norske Akademis Ordbok

føy

føy 
interjeksjon
UTTALE[føi]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
se fy
BETYDNING OG BRUK
brukt for å uttrykke ubehag eller avsky
 | jf. pfui, pføy
SITATER
 • føj for en dag
   (Jonas Lie Gaa paa! 85 1882)
 • aa føi da! Nei da var Blakken noget andet
   (Hans Aanrud Fortællinger III 105 1923)
 • han kysset deg vel ikke ’n Lars? … Nei føy skam skinn, sa Bertille
   (Johan Falkberget Simen Mustrøen og andre fortellinger 29)
 • en slik innbilte sig noe! Føi
   (Aksel Sandemose En sjømann går i land 14 1931)
 • å føy for en kjerring
   (Vetle Lid Larssen 2 12 1990)
 • fy og føy!
   (Universitas 2002/nr. 29 LBK)