Det Norske Akademis Ordbok

førstning

førstning 
substantiv
BØYNINGen; førstningen
UTTALE[fø`rstniŋ]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
omdannelse av norrønt (í) fystunni (dativ bestem form av fyrsta (femininum)); jf. førsten
BETYDNING OG BRUK
særlig i bestemt form entall
 første tid
; begynnelse
SITATER
 • helt fra førstningen av hadde det bestått et hemmelig konkurranseforhold mellom dem på skolen
   (Agnar Mykle Lasso rundt fru Luna 37 1954)
 • Sandviksfjellet … er et mye søkt turterreng, og ble egentlig tidligere enn de fleste andre byfjell tatt i bruk for dette formålet, allerede i førstningen av 1900-tallet
   (Bergen byleksikon (2009) 393)
UTTRYKK
i førstningen
til å begynne med
; først
 • iførstningen bar jeg mig ad som et fæ
   (Henrik Wergeland Samlede Skrifter VI 445)
 • i førstningen [kunne jeg ikke] fatte hans egentlige mening
   (P.Chr. Asbjørnsen Norske Folke- og Huldre-Eventyr 312 1879)
 • i førstningen forstod jeg ikke, hvor han vilde hen
   (Henrik Ibsen Bygmester Solness 204 1892)
 • jeg så en mann komme ut av mørket med noe slepende etter seg som jeg i førstninga trodde var en stor sekk
   (Bergljot Hobæk Haff Den guddommelige tragedie LBK 1989)
 • i førstningen var jeg … den som sa minst rundt bordet
   (Kyrre Andreassen For øvrig mener jeg at Karthago bør ødelegges 337 2016)
 • [felespillerens toner] var i førstningen dypt fremmede og forstyrrende for det borgerlige øre
   (Erlend O. Nødtvedt Mordet på Henrik Ibsen 248 2021)