Det Norske Akademis Ordbok

førstestillingskompetanse

førstestillingskompetanse 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
kompetanse som kreves for å inneha stilling som førsteamanuensis, førstelektor eller førstebibliotekar
 | jf. første
SITATER
  • søkere med førstestillingskompetanse lønnes etter [lønnsklasse] 23/24
     (Dagbladet 19.10.1973/17)
  • dersom førstestillingskompetanse erverves i løpet av denne perioden vil fast tilsetting kunne skje uten ny utlysning av stillingen
     (Norsk veterinærtidsskrift 1991/103/683)