Det Norske Akademis Ordbok

førstesekretær

førstesekretær 
substantiv
ETYMOLOGI
første ledd første
BETYDNING OG BRUK
administrasjon
 (person i) offentlig stilling under konsulent
 | jf. sjefsekretær
SITATER
  • det er lord Cavendish’ førstesekretær
     (Øvre Richter Frich Den gyldne pest (1914) 99)
  • i tillegg til leder og nestledere har førstesekretæren stemmerett som fast medlem av LOs sekretariat
     (NTBtekst 06.05.2013)