Det Norske Akademis Ordbok

førster

Likt stavede oppslagsord
førster 
substantiv
UTTALE[fø´rstər]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
avledet av først med suffikset -er
BETYDNING OG BRUK
barnespråk
 den første
; fus
SITATER
  • la’n Markus prøve sig førster
     (Tilla Valstad Teodora 61 1933)
  • de andre sa han skulle begynne fordi den som var førster måtte tape
     (Carl Hambro Utfor stryket 103 1964)