Det Norske Akademis Ordbok

førstehånds

førstehånds 
adjektiv
BØYNINGubøyelig
ETYMOLOGI
annet ledd genitiv av hånd
BETYDNING OG BRUK
(som man kjenner, mottar) direkte, uten mellomledd
; umiddelbar
; original
 | til forskjell fra annenhånds; jf. hånd
EKSEMPEL
  • ha førstehånds kjennskap til noe
SITATER
  • de russiske jødeforfølgelsene var et fjernt, om enn førstehånds minne for [den] gamle oldefar og pater familias
     (Håvard Rem Bob Dylan 129 1999)
  • minnesamlingene [har] gitt detaljert og førstehånds informasjon om skolehus, læremidler, timeplan og fagmetodikk
     (Ørnulf Hodne Folkeskolen i folkeminnet LBK 2010)