Det Norske Akademis Ordbok

førstegangstjeneste

førstegangstjeneste 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
militærvesen
 første militære tjeneste, med rekruttskole fulgt av spesialisert tjeneste
 | til forskjell fra bl.a. repetisjonsøvelse
; jf. førstegangs
SITATER
 • førstegangstjenesten for de vernepliktige
   (Drammens Tidende 1963/250/2/3)
 • overgang til 18 måneders førstegangstjeneste
   (Haakon Lie … slik jeg ser det 68 1975)
 • vi avtjente førstegangstjenesten sammen
   (Gunnar Staalesen De døde har det godt LBK 1996)
 • utpå sommeren fikk han innkalling til førstegangstjenesten
   (Gaute Heivoll Før jeg brenner ned 56 2010)
 • prinsesse Ingrid Alexandra er i gang med førstegangstjenesten i ingeniørbataljonen i Skjold leir i Indre Troms
   (NTBtekst 17.01.2024)