Det Norske Akademis Ordbok

førstegangs

førstegangs 
adjektiv
BØYNINGubøyelig
ETYMOLOGI
annet ledd genitiv av gang
BETYDNING OG BRUK
vanligvis attributivt
 som forekommer for første gang
; første gangs
SITATER
 • det [gikk] ham som folk flest efter førstegangs rus
   (Nini Roll Anker Per Haukeberg 9 1910)
 • tingen … beholder [hos noen forfattere] sin oprindelighet, livfuldhet, – saaledes at mennesker og situation virker førstegangs: Dunet paa druen!
   (Hans E. Kinck Mange slags kunst 237 1921)
 • førstegangs anvendelse
   (Max Richard Kirste Trykksakboken 50 1943)
 • i 1950-årene alene kom man opp i ca. 120 000 førstegangs utmønstringer av nordmenn
   (John O. Egeland Vi skal videre 282 1971)
om person, attributivt
 som er (noe) for første gang
SITATER