Det Norske Akademis Ordbok

førsteamanuensis

førsteamanuensis 
substantiv
ETYMOLOGI
første ledd første
BETYDNING OG BRUK
person i vitenskapelig stilling ved universitet eller høyskole
 | jf. amanuensis
SITATER
 • denne avhandlingen … ble ferdigstilt i løpet av 1989–90 etter at jeg hadde tiltrådt som førsteamanuensis ved Universitetet i Tromsø
   (Per Thomas Andersen Dekadanse i nordisk litteratur 1880–1900 9 1992)
 • en førsteamanuensis som [hadde] tatt doktorgraden på planten vi kaller juleglede
   (Elin Brodin Skade 188 1994)
 • for å bli ansatt som stipendiat, amanuensis, førsteamanuensis eller professor i idéhistorie må man kunne påvise en bestemt grad av ideéhistorisk kompetanse
   (Espen Schaanning Vitenskap som skapt viten 28 1997)
 • dører med navneskilt på, professor X og førsteamanuensis Y på pyntelig rekke og rad herfra til evigheten
   (Runo Isaksen Stylitten 41 2004)