Det Norske Akademis Ordbok

førskoleklasse

førskoleklasse 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
klasse i førskole
SITATER
  • barnehager og førskoleklasser
     (Ingrid Semmingsen En verdensmakt blir til 304 1972)
  • de borgerlige i Oslo vil ikke ha førskoleklasse nå
     (Arbeiderbladet 1960/52/10/6–7)