Det Norske Akademis Ordbok

førselsvei

førselsvei 
substantiv
ETYMOLOGI
første ledd førsel
BETYDNING OG BRUK
foreldet
 transportvei