Det Norske Akademis Ordbok

førromantikk

førromantikk 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
især litteraturvitenskap
 (litterær) strømning på 1700-tallet før den egentlige romantikk
 | jf. nyromantikk