Det Norske Akademis Ordbok

føringsoffiser

føringsoffiser 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
militærvesen
 offiser i spionerende makt i forholdet til en spion eller agent som vedkommende instruerer eller leder
 | jf. føring
SITATER
  • Titov ble regnet som føringsoffiser for Gunvor Haavik som ble tatt for spionasje i 1977
     (Arbeiderbladet 1984/20/8/3)
  • [Zoja Rybkina] var føringsoffiser og direkte kontakt for Sunde og hans sabotasjegruppe i Norge frem til sommeren 1944
     (Kjell Fjørtoft Oppgjøret som ikke tok slutt 26 1997)
overført, muntlig
 person som man rapporterer til (innenfor en overordnet eller føringsgivende organisasjon)