Det Norske Akademis Ordbok

førerkortbeslag

førerkortbeslag 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
beslag av førerkort (som reaksjon på grovt brudd på Vegtrafikkloven)
SITATER
  • [vi] hyler sørover i en fart akkurat under det jeg håper er grensa for førerkortbeslag
     (Anne Holt I hjertet av VM 235 1998)
  • å kjøre i feil felt over en bakketopp er uforsvarlig kjøring, og vil føre til anmeldelse og førerkortbeslag på stedet
     (VG 13.12.2012/12)