Det Norske Akademis Ordbok

føre-var-prinsipp

føre-var-prinsipp 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
prinsipp, tanke som bygger på ordtaket bedre føre var enn etter snar
SITAT
  • mens vi [i SV] legger føre-var-prinsippet til grunn, er det i Høyre bare tut og kjør!
     (aftenposten.no 05.06.2010)