Det Norske Akademis Ordbok

før enn

før enn 
subjunksjon; tradisjonelt: underordnende konjunksjon
UTTALE[fø:´rən]Uttale-veiledning
VARIANTførenn
ETYMOLOGI
se før og enn
BETYDNING OG BRUK
nå sjelden
 før
SITATER
 • drik, Svanhild, førend theen bliver kold
   (Henrik Ibsen Kærlighedens komedie 58 1873)
 • nu jeg står, hvor gråt det kvælder længe førend dagen hælder
   (Henrik Ibsen Brand (1885) 77)
 • I har jo ikke eiet egen stemme førend iaften
   (Hans E. Kinck Den sidste gjest 218 1910)
 • førend diktet hylder dagens fest, saa faar den tilgi det, at det berører et døende miljø, en siste rest
   (Olaf Bull Ignis ardens 28 1932)