Det Norske Akademis Ordbok

følgelig

følgelig 
adverb
UTTALE[fø`lg(ə)li]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
avledet av følge (verb) med suffikset -lig etter tysk folglich
BETYDNING OG BRUK
brukt for å uttrykke at det man hevder, er en logisk følge av det foregående
 altså
; derfor
; ergo
SITATER
  • hun trængte hvile, følgelig hjælp
  • jo før en blir klar til fisket, jo bedre – følgelig tar Markus øieblikkelig fat
     (Gabriel Scott Kilden 143 1918)
  • [hun var] svært pliktoppfyllende og grundig, og følgelig brukte hun lang tid
     (Dag Solstad «Ellevte roman, bok atten» 63 1992)
  • et underholdningsprogram … som bare et mindretall hadde sett og følgelig kunne ha synspunkter på
     (Dag Solstad Professor Andersens natt 52 1996)