Det Norske Akademis Ordbok

følerisk

følerisk 
adjektiv
BØYNINGfølerisk
UTTALE[fø:`lərisk]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
dannet etter mønster av malerisk, kunstnerisk o.l.; jf. føleri og suffikset -isk
BETYDNING OG BRUK
som er (for) preget av følelser
EKSEMPLER
  • en følerisk tolkning
  • føleriske elementer i musikken
SITATER
  • herregud, hva er da egentlig dette for noe følerisk vrøvl
     (Knut Faldbakken Glahn LBK 1985)
  • å dempe de mest spontane og føleriske utslagene av solidariteten
     (dagbladet.no 19.09.2015)