Det Norske Akademis Ordbok

følelsesutbrudd

følelsesutbrudd 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
utbrudd forårsaket av følelser
SITATER
  • følelsesutbruddene som finnes [i dokumentet] er i forbindelse med det rå og sedesløse livet som åpenbart leves i Bergen på 1500-tallet
     (Dag Solstad Roman 1987 154 1987)
  • denne korrektheten hans, uforstyrreligheten, den tilsynelatende nøytraliteten setter henne i større affekt enn et hvilket som helst følelsesutbrudd ville ha gjort
     (Knut Faldbakken Alt hva hjertet begjærer LBK 1999)
  • de voldsomme følelsesutbruddene, som ikke stod i forhold til noe som helst
     (Karl Ove Knausgård En tid for alt LBK 2004)