Det Norske Akademis Ordbok

følelsesfull

følelsesfull 
adjektiv
ETYMOLOGI
annet ledd full
BETYDNING OG BRUK
litterært
 som er rik på følelser
; som vitner om sterke følelser
 | til forskjell fra følelsesløs
SITATER
  • der laa i hans følsomme og følelsesfulde natur en usædvanlig trang og evne til samliv
     (Lorentz Eckhoff Paul Verlaine og symbolismen 89 1923)
  • det er et merkelig sammensatt verk der et følelsesfullt, romantisk uttrykk til stadighet brytes mot en kjølig, modernistisk bakgrunn
     (Bergens Tidende 28.01.2012)
     | om Benjamin Brittens fiolinkonsert fra 1939