Det Norske Akademis Ordbok

fødselstermin

fødselstermin 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
beregnet tid for fullgått svangerskap
; forventet fødselstidspunkt
; termin
SITAT
  • fastsette nøyaktig dag for fødselstermin gjennom ultralydundersøkelse
     (Stavanger Aftenblad 12.01.2012/15)