Det Norske Akademis Ordbok

fødselshjelp

fødselshjelp 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
hjelp som gis den fødende
SITATER
  • kvinneklinikkene har tilgang på den beste spesialkompetansen innen fødselshjelp
     (gd.no (Gudbrandsdølen Dagningen) 09.04.2013)
  • sauer trenger ofte fødselshjelp, og da gjelder det å være der og vite hva man skal gjøre
     (Halden Arbeiderblad 09.04.2013/4–5)
  • trygg og god fødselshjelp og barselomsorg er sentrale forutsetninger for god helse gjennom hele livet for både mor og barn
     (Den store forskjellen. Om kvinners helse og betydningen av kjønn for helse 146 2023)
sjelden, om eldre forhold
 pengebidrag som en kvinne får i forbindelse med fødsel