Det Norske Akademis Ordbok

fødsel

fødsel 
substantiv
BØYNINGen; fødselen, fødsler
UTTALE[fø´ts(ə)l]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
verbalsubstantiv til føde
BETYDNING OG BRUK
det å føde(s)
; det at et barn (eller et dyrs unge) forløses fra moren
; nedkomst
EKSEMPLER
 • vaginal fødsel
   | til forskjell fra keisersnitt
 • fødselen var tøff, både for moren og barnet
 • fødselen måtte settes i gang
 • fødselen strekker seg over flere faser
 • fra fødsel til død
SITATER
 • jeg har sørget og grædt for ham fra hans fødsel og til denne time!
   (Henrik Ibsen Fru Inger til Østråt 134 1874)
 • din fødsels dag er god, men dødens dag er bedre
   (Herman Wildenvey Samlede Dikt I (1957) 280)
 • han tror på et liv før fødselen, men ikke på et liv etter døden
   (Marita Fossum Verden utenfor LBK 2002)
 • 85 av 100 friske førstegangsfødende som er kommet i fødsel, føder selv, helt uten komplikasjoner
   (Tore Henriksen I mors liv LBK 2010)
UTTRYKK
fra fødselen av
helt fra livets begynnelse av
; hele livet
 • ha vært døv fra fødselen (av)
Kristi fødsel
især som utgangspunkt for den kristne tidsregning
 år 0
 • Ringerike er et gammelt kulturlandskap, og det er vanlig å regne med at de eldste gårdene ble etablert i hundreårene før Kristi fødsel
   (Margit Harsson Stein LBK 2000)
før Kristi fødsel
 | før Kristus
forkortet f.Kr.
 • Sokrates var en gresk filosof som levde fra 470 til 399 før Kristus
   (Jostein Gaarder Sofies verden LBK 1991)
etter Kristi fødsel
 | etter Kristus
forkortet e.Kr.
1.1 
familiemessig herkomst
; avstamning
; byrd
EKSEMPLER
 • være svensk av fødsel
 • være adelig av fødsel
SITATER
 • under roeningen [over sjøen] opdagede min fisker snart, at jeg var normand. Ogsaa han var norsk af fødsel
   (Conrad N. Schwach Erindringer af mit Liv indtil Ankomsten til Throndhjem 146)
 • Monsieur Ballon: «De er jo norsk?» Peer Gynt: «Af fødsel, ja! Men verdensborger af gemyt»
   (Henrik Ibsen Peer Gynt (1874) 128)
 • der vil danne sig en ny adel. Det vil ikke blive fødselens eller pengenes
   (Henrik Ibsen Efterladte Skrifter I 312)
overført
 begynnelse
; tilblivelse
SITAT
UTTRYKK
kvele i fødselen
hindre eller bekjempe noe før det rekker å utvikle seg
 • opprøret ble kvalt i fødselen
 • jf.
   
  egnens liv er knust i fødslen af det golde
   (J.S. Welhaven Samlede Digterverker III 12)
trang fødsel
se trang