Det Norske Akademis Ordbok

føderalistisk

føderalistisk 
adjektiv
BØYNINGføderalistisk
UTTALE[fødərali´stisk]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
avledet av føderalist eller føderalisme med suffikset -isk
BETYDNING OG BRUK
politikk
 som hører til, gjelder eller minner om føderalisme