Det Norske Akademis Ordbok

føderådsfolk

føderådsfolk 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
eldre eiere av gård som lever av avtalte (faste, livslange) ytelser (naturalia, husvære) fra ny til gammel eier av gård
; personer som har tatt føderåd
 | jf. folk