Det Norske Akademis Ordbok

fåtallig

fåtallig 
adjektiv
BØYNINGfåtallig
UTTALE[få:`tali]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
avledet av fåtall med suffikset -lig
BETYDNING OG BRUK
som bare utgjør et lite antall
SITATER
  • publikum var altfor faatallig
     (Nationen 1933/58/3/4)
  • i Norge var det knapt noen motstandsbevegelse å snakke om, den var fåtallig, dårlig organisert, amatørmessig
     (Bernt Rougthvedt Dødsspillet LBK 2012)
  • grevlingen finnes i lavlandet på Østlandet, Sørlandet og nordover til Helgeland, der den blir mer fåtallig
     (Arnodd Håpnes Dyrespor 83 2021)