Det Norske Akademis Ordbok

får

Likt stavede oppslagsord
får 
substantiv
BØYNINGet; fåret, får
UTTALE[få:r]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
dansk form får, av gammeldansk fār, tilsvarer norrønt fær
BETYDNING OG BRUK
litterært, foreldet eller bibelspråk
 sau
SITATER
 • se, jeg [Jesus] sender eder som får midt iblandt ulver; vær derfor kloke som slanger og enfoldige som duer!
   (Matt 10,16; 2011: som sauer blant duer)
 • [Jesus] sa til dem: Hvem er det vel iblandt eder som har ett får, og om det på sabbaten faller i en grøft, da ikke tar fatt i det og drar det op? Hvor meget mere er da ikke et menneske enn et får!
   (Matt 12,11; 2011: en eneste sau)
 • overført
   
  skal den norske stammes værd og hæder kun søges hist og her langs fjeldets sider, hvor kraft og uskyld bygger mellem faarene?
   (J.S. Welhaven Samlede Digterverker I 155)
 • tænk på eders får og kør
   (Henrik Ibsen Brand (1885) 235)
UTTRYKK
sort får
 | svart får
 (trolig etter engelsk black sheep, kjent fra uttrykk i flere sammenhenger)
overført, ofte spøkefullt
 person som gjør skam på en familie eller gruppe
 • familiens sorte får
 • det var meget få eksemplarer av byungdom som forvillet seg dit [dvs. til landsgymnaset]. Som regel var det da et eller annet svart får som hadde gjort seg umulig på en rekke andre skoler før
   (Inger Hagerup Hva skal du her nede? 89 1966)
 • i San Diegos havnekvarter lever familiens sorte får, Anna, i kneipene, utstøtt fra hjemmet av faren
   (VG 28.04.1959/12)
 • Hellas er nok som før alliansens svarte får
   (VG 21.06.1974/2)
skabbet får
overført
 moralsk fordervet person
være et stort får
overført
 være enfoldig og dum
SITATER
 • retter med svin og får i
   (Annemarta Borgen Urtehagen på Knatten 161 1973)
 • stekt får, husker du hvordan vi fantaserte om det den gangen vi satt uti den fordømte Lierskauen og stekte poteter på bål og holdt på å spy av jordbær
   (Tove Nilsen Den svarte gryte 251 1985)
især bibelspråk, kirkevesen
 person som tror på, har fellesskap med Jesus (som kjenner Gud, og som er kjent av ham)
SITATER
 • men disse faar [folket som ble slått i hjel], hvad har de gjort!
   (2 Sam 24,17 eldre oversettelse; 2011; disse, som jeg er gjeter for)
 • men I tror ikke, fordi I ikke er av mine [Jesu] får
   (Joh 10,26; 2011: for dere hører ikke til blant mine sauer)
 • de fortabte faar af Israels hus
   (Matt 10,6; 2011: de bortkomne sauene)
   | personer som har vendt seg bort fra, mistet fellesskapet med Gud
 • det er jo de faar min Herre og Gud gav mig at føde og frede
   (Jørgen Moe Samlede Skrifter I 235)
 • sit svage får [Gud] ej forlod
   (Henrik Ibsen Brand (1885) 220)
 • vi er ikke slagne, hvis jeg kjender mine får!
   (Henrik Ibsen Brand (1885) 236)
UTTRYKK
skille bukkene fra fårene
se bukk