Det Norske Akademis Ordbok

fådelt

fådelt 
adjektiv
ETYMOLOGI
første ledd (adjektiv), annet ledd perfektum partisipp av dele
BETYDNING OG BRUK
skole
 hvor to eller flere årstrinn undervises sammen
 | jf. udelt, endelt
SITAT
  • skolen er såkalt fådelt, som betyr at de 60 elevene er fordelt på to – og ikke tre – klassetrinn
     (Adresseavisen 17.03.2004/2)