Det Norske Akademis Ordbok

erkjennelsesteori

erkjennelsesteori 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
filosofi
 teori, lære om erkjennelsens natur, forutsetninger og grunnlag, og om kunnskapens opprinnelse, omfang og gyldighet
; epistemologi
SITATER
  • vesentlige problemer i erkjennelsesteori, i kunst, og i religion, i etikk
     (Lorentz Eckhoff En verden 91 1964)
  • nykantianerne forsøkte å gjøre Kants erkjennelsesteori universell innen den filosofiske disiplinen
     (Klassekampen 05.06.2010/11)