Det Norske Akademis Ordbok

erholdelig

erholdelig 
adjektiv
BØYNINGerholdelig
UTTALE[ærhå´l:(ə)li], [ærhå´ld(ə)li]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
avledet av erholde med suffikset -lig
BETYDNING OG BRUK
især jus, administrasjon
 som kan fås, oppnås
 | jf. uerholdelig
SITAT
  • så fremt fordringen mot Norges Fiskarlag var erholdelig, kan det reises spørsmål om dette har vært tilfellet ved ettergivelsen av lånet til Norges Fiskarlag
     (regjeringen.no 18.04.2007)