Det Norske Akademis Ordbok

embetseksamen

embetseksamen 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
inntil 1990
 avsluttende universitetseksamen (som tidligere vanligvis ble krevd av den som skulle bekle et embete)
 | jf. mastergrad
SITATER
 • han gik op og fik juridisk embedseksamen med «non»
   (Rocambole Pedersen Den forsvundne pølsemaker 24 1919)
 • [emnet] ligger vel egentlig utenom pensum til medisinsk embedseksamen
   (Stein Ståle Åndemasken 56 1943)
 • en av hans arriverte studiekamerater, en yngre skibsreder med juridisk embedseksamen
   (Jens Bjørneboe Under en hårdere himmel 198 1957)
 • jeg [tok] min embetseksamen i filologi med bravur
   (Dag Solstad Roman 1987 195 1987)
 • i den alder tok Frederik Stang juridisk embetseksamen
   (Børre Qvamme Halfdan Kjerulf og hans tid 15 1998)